Details

Positieve stemming over de voorspoedige bloei

13-06-2022

Dankzij de goede weersomstandigheden verloopt de bloei van de wijnstokken momenteel snel en zonder problemen. Dit jaar komen de temperatuurverschillen tussen de wijngebieden of de afzonderlijke wijngaarden zeer duidelijk tot uiting in het bloeiverloop.


Op warmere plaatsen en bij vroegbloeiende druivenrassen is de bloei al voltooid, terwijl in koelere streken en op koelere plaatsen dit nog een paar dagen zal aanhouden.

Oogst verwacht voor begin september

Algmeen gesproken liggen de wijnstokken dit jaar voor op het schema, ongeveer een week vroeger dan het langjarige gemiddelde. Aangezien de ervaring leert dat de druiven ongeveer 90 tot 100 dagen na de bloei rijp zijn voor de oogst, wordt verwacht dat de hoofdpluk voor het wijnjaar 2022 begin tot midden september zal plaatsvinden. De eerste vroegrijpe druiven voor de bereiding van Federweißer kunnen echter einde augustus al worden geplukt.

Elk jaar volgen de wijnbouwers met grote spanning de bloei van de wijnstokken. Als dat zonder problemen verloopt, zoals dit jaar, mogen ze hopen op een goede oogst. Koele temperaturen tijdens de bloeifase leiden tot een lagere vruchtzetting en bijgevolg een lagere opbrengst.

Een mix van zon en regen zou optimaal zijn

Voor de periode tot de oogst hopen de wijnbouwers op veel zonnige en niet te warme dagen, maar ook op fasen van malse regen, want de waterreserves in de diepere lagen van de bodem zijn flink geslonken door de droogte van de laatste jaren.


Terug Print

De wijnstokken bloeien op dit moment in de wijngaarden